Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đối ngoại năm 2020

Nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, trong 3 ngày, từ 23/11-25/11, Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn nghiệp vụ đối ngoại năm 2020 cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác đối ngoại tại các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện thành phố, các hội hữu nghị song phương, một số trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.