Đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh làm việc với lãnh đạo chính quyền vùng Normandie, Cộng hòa Pháp

Tiếp theo chương trình công tác tại Cộng hòa Pháp, ngày 13/12/2018, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Xúc tiến đầu tư tỉnh làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo chính quyền vùng Normandie, Cộng hòa Pháp.