Tập huấn công tác lễ tân đối ngoại năm 2018

Ngày 18/7/2018, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lễ tân đối ngoại năm 2018 cho hơn 100 học viên là lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác đối ngoại tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc và một số doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng có hoạt động hợp tác quốc tế trên địa bàn tỉnh.