Cải thiện nội địa hóa để tăng tốc trên 'cao tốc' EVFTA

TGVN. Hiệp định EVFTA là cơ hội để Việt Nam công nghiệp hóa thành công, thúc đẩy kinh tế số và gia tăng vị thế trên trường quốc tế. Dù vậy, Việt Nam phải nỗ lực cải thiện nội địa hóa để tận dụng mọi ưu đãi từ Hiệp định lịch sử này.