Sign In
Document

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NGOẠI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC

Vinh Phuc Department of Foreign Affairs

Không duy trì được thứ hạng trong top 10 bảng chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhưng năm 2018, Vĩnh Phúc lại có sự lội dòng ngoạn mục về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) khi tăng 22 bậc, từ vị trí số 38 lên vị trí số 16/63 tỉnh, thành trong cả nước. Điều này cho thấy những nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương đã được người dân ghi nhận và đánh giá cao.

Năm 2018 là năm thứ 9 chỉ số PAPI được Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức khảo sát lấy ý kiến ngẫu nhiên người dân tại 63 tỉnh, thành trong cả nước về 8 chỉ số nội dung, gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch; trải nghiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử. Tổng điểm tối đa để đánh giá chỉ số PAPI là 80 điểm và được xếp theo 4 nhóm là nhóm điểm cao nhất, trung bình cao, trung bình thấp và nhóm điểm thấp nhất.

Nhìn lại kết quả công bố hằng năm do Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng công bố, những năm qua, chỉ có năm 2014 là Vĩnh Phúc được lọt vào nhóm I (nhóm có điểm cao), với 37.55 điểm, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 2 bậc so với năm 2013, tăng 9 bậc so với năm 2011 và 8 bậc so với năm 2012. Còn các năm tiếp theo, Vĩnh Phúc không những không duy trì, cải thiện được thứ hạng mà còn tụt hạng sâu, từ vị trí thứ 16 năm 2014 xuống vị trí 30 năm 2015 rồi xuống vị trí 41/63 tỉnh, thành năm 2016. Riêng năm 2017, thứ hạng PAPI có sự cải thiện nhưng không đáng kể, xếp vị trí thứ 38, chỉ tăng 3 bậc so với năm 2016 và vẫn nằm trong nhóm tỉnh, thành có chỉ số PAPI ở mức trung bình thấp.

Để rút ngắn thời gian và sớm đạt mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và là thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020, 2 năm trở lại đây, cùng với tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để thu hút các nhà đầu tư, Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm đến việc cải thiện và nâng cao thứ hạng chỉ số PAPI trong bối cảnh tất cả các tỉnh, thành trong cả nước đều chuyển động và nỗ lực cải thiện thứ hạng 2 chỉ số này.

Thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, theo dõi, chủ trì, tham mưu việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chỉ số PAPI. Năm 2018, giao Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ làm đầu mối trong công tác tham mưu, theo dõi, tổng hợp, khảo sát về chỉ số PAPI. Sở Nội vụ chủ trì, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch số 3634 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2021. Đồng thời, ban hành chỉ thị, kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, ngành, địa phương trong việc cải thiện, nâng cao thứ hạng từng chỉ số thành phần. Thực hiện kế hoạch của tỉnh, trên cơ sở rà soát, chỉ rõ các nguyên nhân, các “nút thắt” khiến các chỉ số tụt hạng, các cấp, ngành chức năng đã vào cuộc tích cực, thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần xây dựng chính quyền các cấp hoạt động hiệu quả và từng bước khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện từng chỉ số PAPI.

Ông Lê Minh Tiến, Trương Ban Dân chủ pháp luật, MTTQ tỉnh cho biết: Trong bối cảnh tất cả các địa phương đều chuyển động, việc cải thiện, nâng cao thứ hạng cả 2 chỉ số PCI và PAPI đều rất quan trọng, bởi dù PCI được đánh giá bằng sự trải nghiệm của cộng đồng doanh nghiệp, còn PAPI đánh giá bằng sự cảm nhận, trải nghiệm của công chúng nhưng cả 2 chỉ số này có điểm chung là cùng phản ánh hiệu quả quản trị hành chính của chính quyền địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, năm 2018, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp với các đoàn thể, chính quyền cùng cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, nhất là công khai, minh bạch, lấy ý kiến góp ý của nhân dân về các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Tạo điều kiện để người dân tiếp cận, trao đổi và giải đáp kịp thời, có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động, đời sống. Cùng với đó, tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và có phương thức chia sẻ thông tin phù hợp với đặc điểm của từng nhóm dân cư. Chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn để nâng cao kỹ năng, chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn; tạo điều kiện thuận lợi để Ban Thanh tra nhân dân giám sát việc huy động nguồn lực từ cộng đồng và các tổ chức xã hội, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở đối với người dân.

Trong năm 2018,  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiến hành khảo sát sự trải nghiệm và đánh giá ngẫu nhiên 240 người dân về hiệu quả quản trị và hành chính công tại 16 thôn/khu dân cư của 6 xã, thị trấn gồm: Thị trấn Yên Lạc, xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc; thị trấn Vĩnh Tường, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường; phường Hội Hợp, phường Tích Sơn, thành phố Phúc Yên.

Kết quả công bố công khai chỉ số PAPI năm 2018  cho thấy các giải pháp và sự nỗi lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc nâng cao từng chỉ số thành phần PAPI đã phát huy hiệu quả khi lần thứ 2 Vĩnh Phúc được xếp trong nhóm có số điểm cao nhất, sau nhiều năm liên tiếp tụt bậc. Cụ thể, năm 2018, Vĩnh Phúc đạt 45,07 điểm/80 điểm, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành, tăng 22 bậc so với năm 2017. Trong 8 chỉ số nội dung, tỉnh ta có 2 chỉ số được xếp vào nhóm có điểm số cao nhất là chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 5,96 điểm/10 điểm và chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, đạt 7,06 điểm/10 điểm; 3 chỉ số được xếp vào nhóm có điểm số trung bình cao là chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân, chỉ số thủ tục hành chính công và chỉ số quản trị điện tử; 1 chỉ số xếp vào nhóm có điểm số trung bình thấp là chỉ số công khai, minh bạch. Riêng 2 chỉ số quản trị môi trường và cung ứng dịch vụ công mặc dù trong năm 2018, một số chỉ số thành phần của 2 chỉ số này đã tăng điểm nhưng đây vẫn là 2 chỉ số nằm trong nhóm đạt điểm thấp nhất. Điều này cho thấy người dân vẫn chưa hài lòng với dịch vụ công, chất lượng, mức độ sẵn sàng của dịch vụ công căn bản ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã và chất lượng không khí, chất lượng nguồn nước và hiệu quả quản trị môi trường ở Vĩnh Phúc.  

Ông Lê Văn Tiện, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ cho biết: Năm 2018, mặc dù PCI không những không quay lại được top 10 mà còn tụt một bậc so với năm 2017, từ vị trí số 12 xuống vị trí số 13/63 tỉnh, thành nhưng Vĩnh Phúc lại thành công và có sự lội dòng ngoạn mục trong việc cải thiện thứ hạng PAPI. Tuy nhiên, việc duy trì và nâng cao được thứ hạng chỉ số PAPI trong năm 2019 và các năm tiếp theo không đơn giản. Do đó, tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương có giải pháp khắc phục, nâng cao thứ hạng từng chỉ số, nhất là các chỉ số thấp điểm. Cùng với đó, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương VI, Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. Hằng năm, lấy kết quả thực hiện chỉ số PAPI làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; làm cơ sở bình xét thi đua, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của chỉ số PAPI đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư bằng nhiều hình thức thích hợp, đảm bảo người dân hiểu biết và thực hiện được các quy định pháp luật liên quan đến đời sống thường ngày và ý thức được quyền lợi, trách nhiệm của mình trong việc tham gia vào công tác chính trị tại cơ sở gắn với việc đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng đi vào thực chất, đảm bảo đúng các lĩnh vực “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Cùng với nỗ lực, tạo ra sự bứt phá, quay trở lại top 10 chỉ số PCI, ngay sau khi chỉ số PAPI cấp tỉnh được công bố, ngày 14/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3359 về tăng cường thực hiện, cải thiện chỉ số PAPI năm 2019 và các năm tiếp theo. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức quán triệt, nghiên cứu kỹ từng chỉ số hiệu ứng quản trị và hành chính công cấp tỉnh cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người dân hiểu. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 3634 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2018-2021; có giải pháp nâng cao từng chỉ số thành phần, nhất là các chỉ số thấp điểm. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động có sự tham gia rộng rãi của người dân, nhất là cấp cơ sở, tạo cơ hội tham gia bầu cử bình đẳng, thông tin đầy đủ và minh bạch về tiến trình và kết quả bầu cử; thường xuyên tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin về các lĩnh vực kinh tế -xã hội, công khai minh bạch danh sách hộ nghèo, tình hình thu – chi ngân sách, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện và bộ phận một cửa cấp xã theo Nghị định số 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế; tuyên truyền để người dân biết và sử dụng Cổng Thông tin điện tử và các dịch vụ công trực tuyến của Trung ương, của tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 5/6/2019, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai kế hoạch khảo sát, đánh giá về hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh năm 2019. Theo đó, Ủy ban MTTQ các cấp sẽ phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, chính quyền cùng cấp thực hiện tốt các nội dung, giải pháp theo Kế hoạch số 3634, Công văn số 3359 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 119 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, tổ chức thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, nhất là công khai, minh bạch, lấy ý kiến góp ý của nhân dân về các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo điều kiện để người dân tiếp cận, trao đổi và giải đáp kịp thời, có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động, đời sống của người dân. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và có phương thức chia sẻ thông tin phù hợp với đặc điểm của từng nhóm dân cư. Chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn để nâng cao kỹ năng, chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn; tạo điều kiện thuận lợi để Ban Thanh tra nhân dân giám sát việc huy động nguồn lực từ cộng đồng và các tổ chức xã hội, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở đối với người dân…

Theo: Thanh Nga (vinhphuc.gov.vn)