Nhật ký đối ngoại tháng 01 và 02 năm 2012 (20/04/2012)

Trong tháng 01 và 02 có 17 đoàn vào và 6 đoàn ra gồm:

Nhật ký đối ngoại tháng 11 và tháng 12 năm 2011 (19/01/2012)

Trong tháng 11 và tháng 12 có 14 đoàn vào và 8 đoàn ra:

Nhật ký đối ngoại Vĩnh Phúc tháng 10 năm 2011 (15/12/2011)

Trong tháng 10/2011 có 07 đoàn ra và 14 đoàn vào, bao gồm:

Nhật ký đối ngoại Vĩnh Phúc tháng 9 năm 2011 (06/10/2011)

Trong tháng 9 có 12 đoàn vào và 06 đoàn ra gồm:

Nhật ký đối ngoại tỉnh Vĩnh Phúc tháng 8 năm 2011 (28/09/2011)

Trong tháng 8 có 09 đoàn vào và 08 đoàn ra gồm:

Nhật ký đối ngoại Vĩnh Phúc tháng 6 và 7 năm 2011 (29/08/2011)

I. Trong tháng 6 và tháng 7 có 27 đoàn vào gồm:

Nhật ký đối ngoại tỉnh Vĩnh Phúc tháng 5 năm 2011 (29/08/2011)

1. Đoàn vào: - Ngày 12/5: Ông Ishan Bin Pawan Ah Wad, quốc tịch Malaysia, Giám đốc kinh doanh Công ty MVP- Công ty chuyên sản xuất vaccines và thuốc thú y đến làm việc tại Chi cục thú y tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhật ký đối ngoại tỉnh Vĩnh Phúc tháng 4 năm 2011 (29/08/2011)

1. Đoàn vào: Trong tháng 04/2011 có các đoàn vào gồm: - Từ ngày 01 - 03/04: Đoàn Hội Doanh nghiệp và Doanh nhân tỉnh Chungcheongbuk - Hàn Quốc gồm 04 người đến làm việc với Hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.
Các tin đã đưa ngày: