NHẬT KÝ ĐỐI NGOẠI THÁNG 9 VÀ THÁNG 10 NĂM 2019

19/11/2019

         NHẬT KÝ ĐỐI NGOẠI THÁNG 9 VÀ THÁNG 10 NĂM 2019

           I. ĐOÀN RA

          Trong tháng 9 và tháng 10/2019 có 47 lượt cán bộ công chức viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài trong đó có 32 lượt sử dụng kinh phí ngân sách tỉnh, 10 lượt kinh phí do các đơn vị ngoài tỉnh tài trợ, 05 lượt tự túc kinh phí.

           II. ĐOÀN VÀO

            Trong tháng 9/2019 và 10/2019 có 20 đoàn (187 lượt khách nước ngoài) vào làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể:

 1. Ngày 09/9/2019, Đoàn cán bộ Công ty TNHH Syngenta Việt Nam gồm 04 người đến trao đổi về tình hình sản xuất nông nghiệp và vấn đề canh tác cây ngô, lúa trên địa bàn tỉnh; thăm và đánh giá tình hình sản xuất cây ngô tại Hồng Châu, Yên Lạc.
 2. Từ ngày 09 – 13/9/2019, Đoàn chuyên gia quốc tịch Australia gồm 02 người đến làm việc tại Trường Cao đẳng cơ khí nông nghiệp để hỗ trợ thực hiện chương trình đào tạo và đánh giá chất lượng nghề Điện tử công nghiệp thuộc Dự án thí điểm đào tạo 12 bộ chương trình của 12 nghề cấp độ quốc tế được chuyển giao từ Học viện Chisholm (Úc).
 3. Từ ngày 09/9 – 14/12/2019, 35 Giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh tại 18 trường THPT, 17 trường THCS thuộc 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 4. Ngày 11/9/2019, Đoàn chuyên viên cấp phòng tỉnh Akita và Công ty TNHH Okuyama Boring gồm 05 người đến trao đổi thông tin về thiên tai, các công trình ứng phó thiên tai hiện có của tỉnh.
 5. Ngày 12/9/2019, Đoàn cán bộ Bộ CHQS tỉnh Luông-nậm-thà gồm 15 người đến làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để trao đổi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác phụ nữ.
 6. Từ ngày 12/9-14/12/2019, 10 giáo viên nước ngoài thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục và đào tạo của tỉnh Vĩnh Phúc 2014 - 2020" tại 10 trường THPT thuộc 9 huyện, thành phố.
 7. Từ ngày 16/9 – 25/10/2019, 05 giáo viên nước ngoài vào giảng dạy các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh cấp THPT năm 2019.
 8. Ngày 17/9/2019, Nhóm chuyên gia tư vấn JICA (Nhật Bản) gồm 03 người đến làm việc với Sở Nông nghiệp & PTNT về Dự án tăng cường độ tin cậy trong lĩnh vực sản xuất cây trồng an toàn tại khu vực miền Bắc, do JICA hỗ trợ.
 9. Ngày 27/9/2019, Nhóm chuyên gia tư vấn Nhật Bản gồm 05 người đến làm việc với Sở LĐTB&XH để khảo sát cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội, khung pháp lý liên quan đến việc xây dựng hệ thống thông tin tích hợp, đánh giá các hệ thống thông tin hiện đang sử dụng cho các chương trình trợ giúp xã hội, người có công, người nghèo, BHXH, BHYT, BHTN.
 10. Từ ngày 2-3/10/2019, Đoàn cán bộ Tổ chức AAF gồm 16 người tại Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo.
 11.  Ngày 07/10/2019, Nhóm dự án JICA (Nhật Bản) gồm 02 người đến làm việc với HTX RAT Visa, HTX RAT Đại Lợi về Dự án tăng cường độ tin cậy trong lĩnh vực sản xuất cây trồng an toàn tại khu vực miền Bắc do JICA hỗ trợ.
 12.  Ngày 09/10/2019, Đoàn chuyên gia Dự án diều dưỡng của JICA (Nhật Bản) gồm 02 người làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa Phúc Yên để giám sát hỗ trợ công tác thực hành điều dưỡng lâm sàng 9 tháng cho điều dưỡng viên mới tại một số cơ sở khám chữa bệnh tại Vĩnh Phúc.
 13.  Ngày 11/10/2019, Hệ thống hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICS (Nhật Bản) gồm 02 người làm việc với Bệnh viện đa khoa tỉnh để trao đổi một số vấn đề liên quan đến khoàn viện trợ không hoàn lại phi dự án của Chính phủ Nhật Bản.
 14.  Ngày 11/10/2019, 01 người quốc tịch Pháp của Tổ thực hiện dự án IDEAS (Pháp) làm việc với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Phúc về Dự án thí điểm hỗ trợ phát triển nông nghiệp các vùng lõi VQG Hoàng Liên 2017 - 2019 trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Lào Cai vùng Nouvellle Aquitaine – Pháp.
 15. Từ ngày 11-12/10/2019, Nhóm cố vấn Dự án"Tăng cường độ tin cậy trong sản xuất cây trồng an toàn tại miền Bắc” (Nhật Bản) gồm 06 người làm việc tại Khu nghỉ dưỡng TƯ Đại Lải, xã Ngọc Thanh, Phúc Yên để đánh giá kết quả và triển khai nội dung đến cuối năm 2019, kế hoạch 2020.
 16.  Tháng 10/2019, 04 người từ Đại sứ quán In-đô-nê-xia thăm lãnh sự 2 công dân quốc tịch In-đô-nê-xia tại cơ sở lưu trú số 1, Bộ Công an.
 17.  Từ ngày 19-20/10/2019, Đoàn cán bộ Đảng Nhân dân cách mạng Lào gồm 29 người làm việc với Tỉnh ủy để tìm hiểu thực tế tại tỉnh Vĩnh Phúc về "Tình hình của địa phương; công tác xây dựng Đảng, vấn đề dân chủ ở cơ sở; chính sách về dân tộc, tôn giáo; kinh nghiệm về thu hút đầu tư và quản lý lao động tại các khu công nghiệp, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh của Lào".
 18.  Từ ngày 24-25/10/2019, Giáo sư Sara Cushing, ĐH Georgia và ông John Scacco, ĐSQ Hoa Kỳ làm việc với Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc để tập huấn cho giáo viên Tiếng Anh về kiểm tra đánh giá trong quá trình học (formative assessment).
 19.  Ngày 25/10/2019, Đoàn cán bộ, giáo viên quân sự thuộc Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh Bắc Lào gồm 30 người đến tập huấn chuyên ngành giáo viên quân sự Bộ Tư Lệnh QKII tại Trường Quân sự Quân khu II.
 20.  Ngày 29/10/2019, Trường Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo (Nhật Bản) gồm 09 người làm việc với Trung tâm phát triển Lâm Nông nghiệp Vĩnh Phúc, Sở NN & PTNT.

 

Tổng hợp: Thanh Tú

 

Các tin đã đưa ngày: