Quyết định về việc đổi tên Hội Hữu nghị

04/11/2011

Quyết định về việc đổi tên Hội hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc thành Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc và phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: