Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc: Chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển

20/11/2014

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rất rõ mục tiêu hoạt động đối ngoại của nước ta, trong đó có đối ngoại nhân dân là: Đoàn kết quốc tế, thêm bạn bớt thù, xây dựng Mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ nhân dân Việt Nam, đấu tranh vì mục tiêu chung của thời đại. Trong văn kiện các Đại hội của Đảng đều xác định đối ngoại nhân dân là một bộ phận cấu thành quan trọng của mặt trận đối ngoại chung của nước nhà và được bổ sung, phát triển cho phù hợp với từng giai đoạn. Tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khoá VII Đảng đã đề ra nhiệm vụ: “Mở rộng và đổi mới hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm giữ vững hoà bình, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác, tạo đều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng khẳng định: "Mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân, quan hệ với các tổ chức phi chính phủ, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của nhân dân các nước, góp phần thúc đẩy xu thế hoà bình, hợp tác, phát triển". Nghị quyết Đại hội X Đảng ta xác định: "Phát triển công tác đối ngoại nhân dân theo phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả". Tăng cường vận động viện trợ và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để phát triển kinh tế - xã hội". Và đến Đại hội XI, Đảng ta tiếp tục khẳng định: ''Coi trọng và nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân. Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân...".

Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời đứng trước yêu cầu hội nhập quốc tế của mỗi địa phương; ngay sau khi thành lập Sở Ngoại vụ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao cho Sở Ngoại vụ chủ động nghiên cứu sớm tham mưu, đề xuất thành lập Hội hữu nghị với nhân dân các nước trên thế giới tỉnh Vĩnh Phúc - Tổ chức hoạt động trên lĩnh vực đối ngoại nhân dân của địa phương. Được sự đồng ý của Ban Bí thư TW Đảng, Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo việc thành lập Hội. Ngày 16/12/2009, tại thành phố Vĩnh Yên đã diễn ra Đại hội thành lập Hội hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất nhiệm kỳ 2009-2014 theo Quyết định số 3821/QĐ-CT  ngày 30/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2009-2014. Đến ngày 16/8/2011 Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2071/QĐ-CT về việc đổi tên Hội Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc thành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (gọi tắt là Liên hiệp hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc) và phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc.

Chính thức trở thành tổ chức thành viên thứ 88 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngay sau khi được thành lập, Liên hiệp hữu nghị tỉnh đã từng bước kiện toàn và phát triển tổ chức. Đến nay cơ cấu tổ chức bộ máy của Liên hiệp cơ bản đã hoạt động ổn định, đi vào nề nếp và mang tính chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ. Với tổng số gần 15 công chức, viên chức, hợp đồng và cán bộ hoạt động kiêm nhiệm, được sắp xếp ổn định với 4 phòng, ban chuyên môn: Văn phòng, Ban Quan hệ quốc tế, Ban Công tác phi chính phủ nước ngoài, Ban Thông tin đối ngoại. Mặc dù mới được thành lập với không ít khó khăn như chưa có trụ sở làm việc, cơ sở vật chất thiếu thốn, lực lượng cán bộ mỏng… song tập thể lãnh đạo, cán bộ của Liên hiệp đã không ngừng cố gắng vươn lên, cùng nhau đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu cho tỉnh triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân với những kết quả quan trọng như sau:

Về các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị: Liên hiệp đã phối hợp tốt với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các Hội thành viên tổ chức các hoạt động đoàn kết hữu nghị nhân ngày Quốc khánh, ngày lễ của các nước có quan hệ và kỷ niệm năm chẵn ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước; tổ chức gặp mặt, giao lưu với Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh; các Hội hữu nghị nước ngoài... Đồng thời phối hợp tổ chức và tiếp đón các đại biểu về dự Kỳ họp lần thứ 35 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; các Đoàn khách quốc tế đến tham dự Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013; tổ chức chương trình gặp mặt nhân Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, tiếp đón Đoàn đại biểu về tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Nhật Bản năm 2013 diễn ra tại Vĩnh Phúc; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa như giao lưu văn hóa Việt - Hàn, Việt - Nhật. Cùng với đó, Liên hiệp đã tích cực tham gia đề xuất các chương trình, dự án hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác, kết nghĩa như 08 tỉnh, thành phố phía Bắc của nước CHDCND Lào, tỉnh Chungcheongbuk của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, để phát triển hơn nữa hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh và tìm hiểu về hoạt động đối ngoại nhân dân của các nước trên thế giới, Liên hiệp đã phối hợp tham gia với các đoàn đi công tác nước ngoài theo kênh đối ngoại nhân dân tại một số nước như: Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hoa Kỳ,…

Ngoài việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với các nước láng giềng như Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh còn đang tiến hành mở rộng xúc tiến quan hệ hữu nghị với một số địa phương của các nước trong khu vực Đông Nam Á và khu vực Châu Âu. Liên hiệp đang ngày một khẳng định sự lớn mạnh của mình thể hiện qua việc các Hội hữu nghị thành viên ngày càng tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Đến nay Liên hiệp đã có 10 Hội hữu nghị song phương đó là: Việt Nam - Campuchia, Việt - Lào, Việt - Séc-Slovakia, Việt - Trung, Việt - Nhật, Việt-– Hàn, Việt - Nga, Việt - Bun, Việt - Anh và Việt - Đức với sự tham gia của gần 1.000 hội viên. Nói chung, các tổ chức thành viên của Liên hiệp đều chủ động tích cực triển khai các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị, đem lại hiệu quả tốt đóng góp một phần không nhỏ trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh.

Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Liên hiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với các Hội người Việt Nam, Hội đồng hương Vĩnh Phúc ở nước ngoài, tăng cường trao đổi thông tin hai chiều, vận động Kiều bào Vĩnh Phúc hướng về quê hương. Đồng thời, Liên hiệp cũng tích cực tham mưu cho UBND tỉnh về chính sách, chiến lược đối với người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thu hút các nguồn lực kinh tế, khoa học kỹ thuật phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tuyên truyền vận động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương. Được sự đồng ý của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hai năm một lần, Liên hiệp đứng ra chủ trì tổ chức buổi gặp mặt “Xuân quê hương Vĩnh Phúc” để bà con Kiều bào Vĩnh Phúc từ mọi nơi trên thế giới về quê vui Tết cổ truyền. Qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết dân tộc, tinh thần yêu nước, yêu quê hương, gắn bó giữa nhân dân Vĩnh Phúc với Kiều bào các nước trên thế giới. Tại buổi gặp mặt, các Kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài và một số Kiều bào đã hồi hương đang đầu tư tại Vĩnh Phúc đã tặng hàng trăm suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu như: Hội đồng hương Vĩnh Phúc tại Séc, Đức, Lào; Công ty cổ phần thương mại Sông Hồng Thủ đô, Công ty TNHH Soiva Vĩnh Yên Plaza, Công ty TNHH Công nghệ COSMOS,…

Về công tác viện trợ phi chính phủ, Liên hiệp giữ vai trò làm đầu mối trong công tác phát triển quan hệ, vận động và điều phối viện trợ của các tổ chức hoà bình, đoàn kết hữu nghị, các tổ chức phi chính phủ và cá nhân ở nước ngoài. Trong giai đoạn từ 2009 đến nay, hàng năm tỉnh Vĩnh Phúc có khoảng từ 22 tổ chức phi chính phủ hoạt động với khoảng 30 dự án với tổng giá trị viện trợ lên tới gần 3 triệu USD/năm. Trong đó tiêu biểu phải kể đến các tổ chức như: KFHI, GRET, MCC, AAF, MARYKNOLL… đến từ các nước như Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Nhật với 30 dự án, viện trợ chủ yếu cho các lĩnh vực: Giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng... Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2014, tổng giá trị viện trợ đạt trên 1,4 triệu USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Bằng sự quan tâm và những hoạt động thiết thực có hiệu quả, hầu hết các dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã góp phần đáng kể trong công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao năng lực cộng đồng và phát triển nguồn nhân lực địa phương đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, những vùng trực tiếp thụ hưởng dự án.

Về công tác thông tin tuyên truyền, được tăng cường một bước quan trọng thông qua việc đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của tỉnh nói chung, công tác đối ngoại nhân dân nói riêng với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng. Đến nay Liên hiệp đã phát hành 14 số Bản tin Hữu nghị và đặc san, tiến tới chuẩn bị xây dựng đề án website riêng của Liên hiệp Vĩnh Phúc. Đặc biệt, mới đây Liên hiệp đã xuất bản ấn phẩm “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam” nhằm mục đích tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ Liên hiệp cùng những thành tích đạt được trong thời gian qua, Liên hiệp đã vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen qua các năm 2010, 2011, 2012, 2013; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen năm 2010, 2011, 2012 và tặng Cờ Thi đua xuất sắc năm 2013.

Để phát huy kết quả, thành tích đã đạt được trong những năm qua, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện tốt các Chỉ thị: Số 28–CT/TW ngày 02/12/2008 về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”; Số 04 –CT/TW ngày 06/7/2011 về việc “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”  của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 19-KH/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ngày 28/9/2011 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư, Liên hiệp xác định nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới như sau:

Một là, thực hiện tốt đường lối của Đảng và Nhà nước với phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị với nhân dân các nước và các tổ chức quốc tế một cách chủ động, linh hoạt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Hai là, thiết lập và mở rộng mối quan hệ với các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động ở Việt Nam và ở nước ngoài, giới thiệu rộng rãi các dự án và vận động các tổ chức phi chính phủ nghiên cứu thực hiện dự án viện trợ tại địa phương. Tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức phi chính phủ có tâm huyết và đã có thời gian hoạt động lâu dài trên địa bàn tỉnh.

Ba là, phối hợp chặt chẽ và thống nhất hơn nữa giữa các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương trong việc định hướng, quản lý và tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh, văn hoá, môi trường đầu tư, cũng như những tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến với bạn bè trong và ngoài nước góp phần nâng cao vị thế của tỉnh.

Năm là, tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, thông thạo ngoại ngữ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhìn lại chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giúp đỡ phối hợp của các cơ quan, ban, ngành liên quan đặt biệt là Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc, tập thể lãnh đạo, cán bộ của Liên hiệp đã có nhiều cố gắng, cùng nhau đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế và hình ảnh của tỉnh đến với bạn bè quốc tế, đưa công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh lên một tầm cao mới. Với sứ mệnh là sứ giả của hòa bình, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã và đang trở thành ngôi nhà chung, là cầu nối của tình đoàn kết, hợp tác và hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc với nhân dân các nước trên thế giới trong xu thế hội nhập và phát triển quốc tế hiện nay./.

Đào Xuân Hiền

Giám đốc Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: