Văn phòng

25/11/2013

Chánh Văn phòng: Hoàng Văn Tuân

Điện thoại: 0211.3717889

Phó Chánh văn phòng: Lê Thị Nhung

Văn Phòng:

Điện thoại: 0211.3843989

Fax: 3656.559

Bộ phận một cửa: 0211.3595.899

Kế toán: 0211.3595.269

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: