Phòng Lãnh sự

22/11/2013

Trưởng phòng : Đào Đặng Hòa

Điện thoại: 0211.3595855

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Như Quỳnh

Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Hồng Lê

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: