Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ

11/06/2021

Tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Thông tin đối ngoại & Xúc tiến viện trợ

Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Ngoại vụ. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Ngoại vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

Trung tâm có trụ sở đặt tại: Khu đô thị Chùa Hà, xã Định Trung - TP. Vĩnh Yên - T. Vĩnh Phúc;

Số điện thoại: (84-211) 728 001 Fax: (84-211) 3717.505

Email: ttdn.xtvt.vp@gmail.com

 

Cơ cấu tổ chức

1. Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Đức Thành

Điện thoại: (84-211) 3728.001

Email: thanhnd@vinhphuc.gov.vn

 

2. Phó Giám đốc: Cao Lâm Ngọc Vân

Email: vancln@vinhphuc.gov.vn

 

3. Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức:

Trần Minh Thắng 

Email: thangtm@vinhphuc.gov.vn

 

4. Trưởng phòng Xúc tiến viện trợ và dịch vụ đối ngoại:

Nguyễn Thị Luyện 

Email: luyennt@vinhphuc.gov.vn

 

5. Quản trị viên Phụ trách CNTT Sở: Đỗ Danh Tiến

Email: tiendd@vinhphuc.gov.vn

 

6. Chuyên viên: Phan Thanh Tú 

Email: tuptt@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Chuyên viên: Đặng Lâm Tuyền 

Email: tuyendtl@vinhphuc.gov.vn

 

 

8. Chuyên viên: Nguyễn Thị Thơm  

  Email: thomnt4@vinhphuc.gov.vn

 

9. Chuyên viên: Lê Hồng Phong 

Email: phonglh@vinhphuc.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ:

I. Chức năng

Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện công tác khai thác thông tin, cung cấp thông tin và quảng bá giới thiệu về các hoạt động đối ngoại, kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại của tỉnh; Tổ chức thực hiện các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực đối ngoại đáp ứng nhu cầu hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; Tìm hiểu và phát triển các mối quan hệ hợp tác quốc tế; vận động các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, các doanh nghiệp trên địa bàn và cá nhân góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tổ chức thực hiện và cung cấp các thông tin, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về các hoạt động đối ngoại, kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại của tỉnh Vĩnh Phúc; Quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh, con người và văn hoá của tỉnh ở nước ngoài.

2. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong làm việc, đầu tư kinh doanh, sinh sống và học tập tại tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện việc biên tập, in ấn, xuất bản Bản tin đối ngoại Vĩnh Phúc theo định kỳ và một số chuyên san, ấn phẩm đối ngoại; thực hiện vận hành và quản trị Cổng thông tin điện tử của Sở.

4. Hỗ trợ các tổ chức kinh tế của tỉnh triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch ở nước ngoài.

5. Tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; Tư vấn thủ tục cấp chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự; Tư vấn hồ sơ, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (Thẻ ABTC).

6. Tổ chức xúc tiến vận động các dự án phi chính phủ trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh và đồng thời tư vấn và thực hiện công tác xây dựng và triển khai dự án.

7. Cung cấp thông tin về các vùng, miền, các lĩnh vực còn khó khăn cần được ưu tiên hỗ trợ của tỉnh với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN); Phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương trong vận động viện trợ PCPNN; Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức PCPNN về các thủ tục trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định của pháp luật.

8. Là cơ quan giúp việc cho Ban Vận động viện trợ PCPNN của tỉnh; Tham mưu, đề xuất nội dung hoạt động của Ban vận động viện trợ PCPNN; Tổ chức Hội nghị Xúc tiến vận động viện trợ.

9. Tổ chức biên, phiên dịch các văn bản, tài liệu, văn kiện, dự án từ tiếng Việt Nam ra tiếng nước ngoài và ngược lại; cung cấp phiên dịch cho các đoàn ra nước ngoài, các hội nghị, hội thảo quốc tế, các buổi đón tiếp, làm việc với người nước ngoài cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

10. Tư vấn, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức và cá nhân xây dựng chương trình và tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài; đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc theo đúng quy định và nghi thức lễ tân đối ngoại;

11. Tổ chức và cung cấp các dịch vụ cho các hội nghị, hội thảo, hội chợ quốc tế có yếu tố nước ngoài.

12. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức đối ngoại và nghiệp vụ quan hệ quốc tế, ngoại ngữ, vận động viện trợ.

13. Thực hiện chế độ quản lý nhân sự, tài sản, tài chính theo quy định của nhà nước và các nghĩa vụ khác theo quy định.

14. Được ký kết các hợp đồng dịch vụ, tư vấn liên quan đến hoạt động giao dịch đối ngoại theo đúng quy định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: