Lịch sử hình thành

14/10/2013

Thời Hùng Vương với tên nước Văn Lang, Vĩnh phúc nằm trong địa phận bộ Văn Lang, trên hợp lưu của ba con sông: Sông Thao, Sông Đà, Sông Lô … Vĩnh Phúc là một miền đất Cổ đại. Tại đây, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những vết tích của nền văn minh đồng thau nổi tiếng, tiêu biểu là di chỉ Đồng Đậu ở xã Minh Tân, huyện Yên Lạc và di chỉ Lũng Hạ ở Lũng Ngoại, huyện Vĩnh Tường.

Từ thế kỷ thứ III đến thế kỷ XIX, Vĩnh Phúc trải qua nhiều lần thay đổi tên địa danh. Đến thời nhà Nguyễn vua Minh Mệnh đổi trấn thành tỉnh, Vĩnh Phúc ngày nay thuộc vào 3 tỉnh Sơn Tây, Thái Nguyên và Bắc Ninh. Tỉnh Vĩnh Yên được thành lập ngày 29/12/1890. Nhưng do biến cố và hoàn cảnh lịch sử nên mãi tới năm 1899, toàn quyền Pháp ở Đông Dương mới ban hành quyết định chính thức thành lập tỉnh Vĩnh Yên. Tuy vậy, qua nhiều lần xáo trộn ngày 06/10/1901, tỉnh Vĩnh Yên mới được ổn định với một phủ là Vĩnh Tường và 4 huyện, Lập Thạch, Tam Dương, Yên Lạc, B́ình Xuyên.

Ngày 06/1/1901, Pháp thành lập tỉnh Phù Lỗ, gồm phủ Đa Phúc, huyện Kim Anh một phần huyện Đông Khê (cắt từ tỉnh Bắc Ninh ra), hợp với huyện Yên Lãng, tỉnh lị đặt tại Phủ Lỗ. Ngày 10/12/1903, tỉnh Phủ Lỗ đổi tên thành tỉnh Phúc Yên.

Từ đầu năm 1950, nhằm tăng cường sự chỉ đạo phong trào đấu tranh trong vùng địch hậu, chuẩn bị lực lượng cho tổng phản công. Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra quyết định hợp nhất tỉnh Vĩnh Yên với Phúc Yên, thành tỉnh Vĩnh Phúc.

Tháng 03/1968, theo quyết định của Quốc hội và Chính phủ, hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ đã hợp nhất thành tỉnh Vĩnh Phú.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX đã thông qua Nghị quyết (ngày 26/11/1996) về việc tái lập tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ. Tỉnh Vĩnh Phúc chính thức được tái lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1997. Khi tách ra, tỉnh Vĩnh Phúc có diện tích 1.370,73 km², dân số 1.066.552 người, gồm 6 đơn vị hành chính cấp huyện: thị xã Vĩnh Yên và 5 huyện: Lập Thạch, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Đảo và Mê Linh.

Tháng 06/1998, tách huyện Tam Đảo thành 2 huyện Tam Dương và Bình Xuyên.

Ngày 9 tháng 12 năm 2003, thành lập huyện Tam Đảo mới.

Từ 1 tháng 8 năm 2008, huyện Mê Linh đã được tách ra và sáp nhập vào thành phố Hà Nội.

Từ 1 tháng 4 năm 2009 huyện Lập Thạch tách làm 2 là: huyện Sông Lô và huyện Lập Thạch.

Các tin đã đưa ngày: