Chi tiết album ảnh

Lễ trao tặng Huy chương hữu nghị nước CHDCND Lào cho tập thể và cá nhân tỉnh Vĩnh Phúc