Chi tiết album ảnh

Đại sứ toàn quyền Nhật Bản đến thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc