Chi tiết album ảnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang tiếp đoàn đại biểu diễn đàn doanh nghiệp Mê Công - Hàn Quốc thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc