Chi tiết album ảnh

Phó thủ tướng Lào đến thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc