Chi tiết album ảnh

Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Y tế Parway, Singapore