Chi tiết album ảnh

Kỷ niệm 115 năm đô thị Vĩnh Yên và đón nhận đô thị loại II