Chi tiết album ảnh

Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015