Chi tiết album ảnh

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc