Chi tiết album ảnh

Đại sứ Hàn Quốc thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc