Chi tiết album ảnh

Chương trình giao lưu văn hóa, hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản