Chi tiết album ảnh

Tổ chức KFHI tặng quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc