Chi tiết album ảnh

Chương trình "Xuân quê hương Vĩnh Phúc 2012" dành cho Kiều bào về vui tết cổ truyền nhân dịp xuân Nhâm Thìn tại Vĩnh Phúc