Chi tiết album ảnh

Đoàn lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Luông Nậm Thà, nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc