Chi tiết album ảnh

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Phông-xa-lỳ nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc