Chi tiết album ảnh

Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012