Chi tiết album ảnh

Đoàn chuyên gia, bác sỹ Nga tới thăm và làm việc tại Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc