Chi tiết album ảnh

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Bungari thăm và làm việc tại vĩnh Phúc ngày 21/02/2012