Chi tiết album ảnh

Công ty Posco E&C và Trung tâm giao lưu văn hóa Việt - Hàn trao quà cho trường Mầm non xã An Tường, huyện Vĩnh Tường