Chi tiết album ảnh

Đoàn Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và đoàn lưu học sinh Campuchia giao lưu tại Vĩnh Phúc