Chi tiết album ảnh

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và kết nạp Đảng viên mới