Chi tiết album ảnh

Bệnh viện mắt quốc tế Việt - Nga giao lưu, khám, tư vấn miễn phí các bệnh về mắt cho cán bộ lão thành cách mạng tỉnh Vĩnh Phúc