Chi tiết album ảnh

Đoàn lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tham dự Diễn đàn kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch tại Trung Quốc