Chi tiết album ảnh

Chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản và Hàn Quốc của đoàn lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc