Chi tiết album ảnh

Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc tổ chức Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tiến hành Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2014