Chi tiết album ảnh

Đoàn lãnh đạo và doanh nghiệp thành phố Trung Sơn - Quảng Đông - Trung Quốc thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc