Chi tiết album ảnh

Đoàn lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tham dự lễ mít tinh kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2012 tại tỉnh Luông-nậm-thà nước CHDCND Lào