Chi tiết album ảnh

Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc: Gặp mặt nhân kỷ niệm 67 năm thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2012) và Giao lưu thể thao với Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao