Chi tiết album ảnh

Đoàn Công dân Campuchia đến thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc