Chi tiết album ảnh

Lễ Trao tặng Công trình trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Hàn Quốc cho tỉnh Vĩnh Phúc