Chi tiết album ảnh

Đoàn Lãnh đạo Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk - Hàn Quốc trong chuyến thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc