Chi tiết album ảnh

Đoàn Hội đồng tỉnh Chungchengbuk- Hàn Quốc và đoàn Đại biểu tỉnh Luông-nậm-thà nước CHDCND Lào tham dự tuần văn hóa Vĩnh Phúc