Chi tiết album ảnh

Đoàn đại biểu tỉnh Akita - Nhật Bản thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc