Chi tiết album ảnh

Kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 2013