Chi tiết album ảnh

Liên hoan hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tại Vĩnh Phúc 2013