Chi tiết album ảnh

Đoàn Cấp cao Đảng Phong trào cánh tả thống nhất Cộng hòa Dominicana thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc