Chi tiết album ảnh

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc