Chi tiết album ảnh

Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng tiếp đoàn doanh nghiệp tỉnh Okayama Nhật Bản