Chi tiết album ảnh

Trao giấy Chứng nhận đầu tư cho Dự án nhà máy sản xuất may mặc TAL