Chi tiết album ảnh

Lễ khánh thành 4 khu chăm sóc bán hoang dã gấu tại Vĩnh Phúc