Chi tiết album ảnh

Tổ chức KFHI tặng quà cho gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh